ny
අපගේ 20KA~200KA(8/20μS) සහ 15KA~50KA(10/350μS) හි සියලුම වර්ග සහ පන්ති ඔවුන්ගේ පන්තිය මත පදනම්ව පරීක්ෂා කර සියලු අවශ්‍යතා සමත් වේ.

අකුණු සැරය

  • TRSB Lightning Rod

    TRSB අකුණු සැරයටිය

    අකුණු සැරයටි පිරිවිතර IEC/GB ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල විය යුතුය, එක් එක් අකුණු නිෂ්පාදන කාණ්ඩයට විවිධ ඉහළ ස්පේටික අකුණු සැර ඇත.ව්‍යුහය සහ මූලධර්මය උද්දීපනය සහ පරාවර්තකයේ අකුණු සැර වැලැක්වීම සඳහා කල්තියාම සහ එකතු කිරීමේ සැරයටිය පරිවරණය කර ඇත.විශේෂ ව්‍යුහයක් සහිත උත්තේජක සහ පරාවර්තකයේ තුණ්ඩය, ශක්තිජනකය විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ ස්වභාවයෙන් ශක්තිය අවශෝෂණය කර ගබඩා කරයි.පෘථිවිය හා සමාන විභවය සමඟ හොඳින් සම්බන්ධ වීමට අකුණු සැරය සහිත පරාවර්තකය.